Algemene voorwaarden

Voor de huurvoorwaarden, ga naar het verhuurreglement

Deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op de voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk en zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en NTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad. Hier kun je de uitgebreide juridische Webshop Keurmerk beschrijving lezen.

ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

ARTIKEL 4 – Het aanbod

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

ARTIKEL 7 – Verzendkosten in geval van herroeping

ARTIKEL 8 – Wanneer het herroepingsrecht niet geldt

ARTIKEL 9 – De prijs

ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering

ARTIKEL 12 – Betaling

ARTIKEL 13 – Klachtenregeling en Geschillen

ARTIKEL 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden een aantal termen gebruikt die we graag van te voren uitleggen.

1. Herroepingsrecht (bedenktijd) = De termijn waarbinnen je kunt afzien van jouw online aankoop bij ons en het geld teruggestort krijgt.

2. Consument = De klant, dat bent jij!

3. Ondernemer = Dat zijn wij, Fietscity

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

1. Wij zijn Fietscity

2. Zo kan je ons bereiken:

Bellen:
Fietscity Hams 0541 – 850410 info@fietscityhams.nl 

Fietscity Dijkgraaf 0577-401402 dijkgraaf@fietscity.nl

Langskomen (op afspraak): Bij één van bovenstaande twee winkels

3. Je kunt ons 5 dagen per week telefonisch bereiken: Dinsdag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

4. Fiets zelf ophalen? Je kunt kiezen om de fiets bij een Fietscity winkel op te halen, maar deze kan ook op elke plek in Nederland worden geleverd. Jouw fiets wordt 100% rijklaar afgeleverd.

5. KVK en BTW Nummer

Zie gegevens op de persoonlijke webpagina van de Fietscity winkel

 ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aankoop die je bij ons doet. Ook lees je hier wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. De algemene voorwaarden zijn altijd bereikbaar via onze website. Wij kunnen je altijd de voorwaarden per e-mail of per post toesturen.

2. Als voor een bepaald product andere voorwaarden gelden dan beschreven in deze algemene voorwaarden zullen wij dat altijd duidelijk vermelden. Is er dan alsnog iets niet duidelijk; wij zijn tijdens werkdagen bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden. In het geval van twijfel mag je als consument zich altijd beroepen op de bepaling die voor jou het meest gunstig is.

3. Samen komen we er altijd uit.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Bij ons weet je wat je koopt. Met onze uitgebreide productinformatie en afbeeldingen weet je alles van de fiets van jouw keuze en leveren we ook daadwerkelijk de fiets die jij wilt! Wij vermelden altijd wat de fiets in totaal gaat kosten. Bij overduidelijke fouten zoals onwaarschijnlijke prijzen en aanbiedingen op de website vragen wij je om contact met ons op te nemen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen;

– de eventuele kosten van aflevering;

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

1. Om de veiligheid van jouw gegevens te garanderen gebruiken wij een beveiligde verbinding. De betaling verloopt via een beveiligde verbinding.

2. Nadat je jouw bestelling hebt voltooid krijg je een bevestiging per e-mail. Heb je geen e-mail gekregen? Laat dit dan telefonisch weten aan de klantenservice, dan sturen we de bevestiging gewoon per post.

3. Op de bevestiging staat alle informatie die je nodig hebt. Waaronder hoe je het product kunt retourneren. Mocht er iets onduidelijk zijn dan kun je altijd onze website raadplegen.

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT (Bedenktermijn bij online aankoop)

Wanneer je niet tevreden bent met jouw fiets dan mag je de onbeschadigde én ongebruikte fiets binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. De bedenktermijn gaat één dag na ontvangst van de fiets in. Graag vragen we je om contact op te nemen met onze klantenservice, zodat we je per per e-mail (of post) het retourformulier kunnen toesturen die je vervolgens kunt toevoegen bij de retourzending. Na het herroepen van de koopovereenkomst dien je ons de betreffende producten zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 7 dagen na de dag van jouw herroeping, terug te sturen. Het geld storten wij binnen 10 dagen na ontvangst van de fiets terug op jouw rekening. Het product moet wel ongebruikt zijn; dus in het geval van een fiets mag je de fiets passen maar niet berijden. Als je op de fiets gereden hebt kunnen wij deze helaas niet meer accepteren.

 

ARTIKEL 7 – VERZENDKOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

De kosten van het verzenden van de fiets dien je zelf te voldoen

 

ARTIKEL 8 – WANNEER HET HERROEPINGSRECHT NIET GELDT

Niet alle producten kun je onder het herroepingrecht terugsturen. De volgende producten kunnen niet teruggestuurd worden:

a. Verbruiksartikelen zoals vloeistoffen waarvan de verpakking is geopend.

b. Artikelen die beschadigd of incompleet zijn. Een fiets waarop gereden is kunnen wij ook niet meer terugnemen. Is de fiets beschadigd bij aflevering? Dan vragen we je dit direct te melden doch uiterlijk binnen 24 uur na bezorging.

 

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

1. Op elke productpagina vermelden wij de prijs en verzendkosten. Deze prijzen zijn inclusief BTW.

2. Verzendkosten vermelden wij op de productpagina. Je kunt onze verzendkosten van te voren raadplegen op deze pagina.

 

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

Je hebt recht op een deugdelijk product. Is er toch iets mis met het product dan lossen wij dit voor je op.

 

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

1. Wij leveren de bestelde fiets binnen de levertermijn die wij op de website vermelden. Als wij in een uitzonderlijk geval de fiets van jouw keuze niet leveren binnen de beloofde levertermijn maken we een nieuwe afspraak of heb je de mogelijkheid om de bestelling af te zeggen. Als je van te voren hebt betaald en je wilt jouw bestelling annuleren zullen wij het geld binnen 10 dagen terugstorten. Als plaats van levering geldt het adres dat je tijdens de bestelling als bezorgadres heeft ingevoerd of in geval van ophalen, de Fietscity winkel van jouw keuze.

2. Als jouw fiets of accessoire beschadigd raakt voordat het bij je is bezorgd is dat onze verantwoordelijkheid. Wel dien je fiets of accessoire bij bezorging goed na te kijken op beschadigingen. Is het product beschadigd? Dan vragen we je dit direct te melden binnen 24 uur na bezorging. Dit kun je doen via het contactformulier of telefonisch zodat wij zo snel mogelijk het probleem kunnen oplossen.

 

ARTIKEL 12 – BETALING

Je kunt bij ons vooraf betalen via iDEAL of zelf overmaken per bank.

 

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

1. Bij een klacht helpen wij je zo snel mogelijk deze te verhelpen.

2. Als je een klacht hebt kun je contact opnemen met ons. Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk je klacht zodat wij je nog beter en sneller kunnen helpen.

3. Zodra we jouw klacht hebben ontvangen, sturen we je een ontvangstbevestiging. Je ontvangt dan binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via de e-mail een reactie.

4. Als we in overleg de klacht niet kunnen oplossen kun je jouw klacht kenbaar maken bij de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Je dient de klacht wel eerst aan Fietscity kenbaar gemaakt te hebben.

 

ARTIKEL 14 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP KEURMERK

1. Onze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden die de Stichting Webshop Keurmerk heeft voorgeschreven. De Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling van kracht zal zijn.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

DInsdag 16 juli

Aangepaste openingstijd: Gesloten vanaf 14.00 uur.
Vanaf woensdag weer normaal geopend.


Deel het met uw vrienden!